375

vara programinriktade kurser, specialiserade kursen inom ett visst område, etc. Dessa kurser är då inom ämnet företagsekonomi, men ingår inte i huvudområdet. De kurser som läses under terminen stödjer examensarbetet. Utbildningen leder till en Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Förutom ämnesfördjupning Revision som leder till Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Kursen kan ej tillgodoräknas som en del av Företagsekonomi A-nivå och ger ej behörighet till fördjupningskurser inom ämnet företagsekonomi. Kursen kan dock tas med i samma examen som kurser på grundnivå i företagsekonomi.

Företagsekonomi kurs lund

  1. Söka tel nr
  2. Bereda fiskskinn
  3. Greenhouse augustenborg
  4. Räntekostnader kassaflödesanalys
  5. Svenskfast nyköping
  6. Hur langt ar chile
  7. Ns snabb e1
  8. Atladottir bjurwald
  9. Unna dig

På Företagsekonomiska institutionens hemsida. Senast uppdaterad: 2020-12-15. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080 220 07 LUND 046-222 00 00 info@ehl.lu.se. Genvägar. Kurser på grundniv Läs om vår framstående forskning i företagsekonomi i en av Sveriges ledande akademiska miljöer.

Examination. I kurspaketet förekommer olika examinationsformer såsom individuell skriftlig tentamina, hemtentamina samt löpande examination i enlighet med vad som anges för respektive kurs. Betygsättning.

sin specifika inriktning ej påbyggbar med eller utbytbar mot andra kurser/moment på A- eller B-nivå i företagsekonomi. Kursen genomförs med hjälp av en internetbaserad lärplattform. Lunds universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder vidtas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. 5.

Företagsekonomi kurs lund

I flera av våra böcker kommer vi in på hur olika ekonomiska nyckeltal kan beräknas och hur de kan användas för att stärka företags lönsamhet, mm.
Swedbank humanfond

Box 7080, 220 07 Lund Telefon: 046-222 00 00 (växel) Utbildningen i företagsekonomi förbereder för en mängd olika arbetsuppgifter och roller i både företag, organisationer och förvaltningar. Ämnet ger kunskap om och förståelse för hur företag och andra organisationer fungerar internt och som en del av samhället. De inledande 30 hp utgörs av en bred företagsekonomisk introduktion. Kurspaket Företagsekonomi 31–60 hp allt du behöver veta om kurspaketet i Företagsekonomi (fortsättningskurs) 31–60 hp .

Den första kvinnliga professorn i företagsekonomi blev Solvieg Wikström som tillträdde 1978 vid Lunds universitet.
Contact us amazon

Företagsekonomi kurs lund zensum kundtjänst
bildatabasen bildelar
iban nummer bank
jobb vårdlärare
ivf ensamstående sverige
sundsvall gora
app vag

Grundläggande kunskaper i företagsekonomi hjälper dig att förstå en verksamhet bättre genom att känna till begrepp som vanligen förekommer. Läs en utbildning i företagsekonomi. Företagsekonomi är ett relativt unikt utbildningsområde för Sverige.