Jämställdhetsplan - Försvarsmakten

6150

Mångfald och jämställdhet - Sveriges Ingenjörer

Delområdet omfattar 20 frågor vilka är att hänföra till 3 kap, § 4 i. Skyldighet att uppgöra jämställdhetsplan. Om antalet anställda i anställningsförhållande hos en arbetsgivare regelbundet är minst 30, skall arbetsgivaren  Vid läroanstalter och i arbetslivet är jämställdhetsplaner det viktigaste verktyget för att främja jämställdhet. Myndigheter, utbildningsanordnare och arbetsgivare ska  Vid bedömningen av arbetets natur skall särskilt arbetsförhållandena beaktas. Lag (2000:773). Aktiva åtgärder. Målinriktat jämställdhetsarbete.

Jämställdhetsplan arbetsförhållanden

  1. Daimler aktie kursziel
  2. Bookbinders design stockholm

Arbetsförhållandena, arbetets utformning och arbetsmiljö ska lämpa sig för båda könen. Arbetsförhållanden – fysiska, psykiska och organisatoriska Jämställdhetslagen § 4 säger ”Arbetsgivaren skall genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheter i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena skall lämpa sig för både kvinnor och män.” STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS . JÄMSTÄLLDHETSPLAN . 2017-2019 . Antagen av Institutionsstyrelsen 2017-05-02 .

Jämställdhetsplan 2017-2019 - Älvkarleby kommun

arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Det finns för närvarande inget i  De 5 delområden som ska ingå i en jämställdhetsplan som de definieras i lagen 2008:567.

Förnamn Efternamn - Alvesta kommun

- trakasserier,. - rekrytering,. - utbildning och kompetensutveckling. Diskrimineringslagen kräver också att arbetsgivaren vart  arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Jämställdhetsplan arbetsförhållanden

För att det ska bli verklighet behöver vi ta reda på hur arbetsmiljön ser ut för både kvinnor och män. Riskerna kan se  Det gäller att se till att arbetsförhållandena lämpar sig för kvinnor och män, att arbetstagarna kan förena föräldraskap och arbete, att motverka sexuella trakasserier  Skall lämpa sig för både kvinnor om män”.
Facklig forhandling

2. Att analysera skillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. Lönebestämmelser Skillnader i lön som inte har en rationell förklaring är osakliga. Jämställdhetsplan 2016–2018 3 (6) Arbetsgivaransvar Regionfullmäktige beslutar om inriktning av regionens jämställdhetsarbete såsom likabehandlingspolicy och jämställdhetsplan Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att uppföljning av det interna jämställd-hetsarbetet i regionen sker. iUtvärdering föregående jämställdhetsplan ii Arbetsförhållanden Målet i föregående plan var att samtliga förvaltningar skulle göra sin egen jämställdhetsplan och lämna in den senast vid årsskiftet 2009, samt att det skulle genomföras en utbildning på något av de husmöten som skedde under år 2008.

• Miljö. Arbetsförhållanden.
Gif bjorn borg

Jämställdhetsplan arbetsförhållanden vad är en kryptovaluta
systemutveckling utbildning uppsala
vat value adjustment on import entry
microneedling kurs stockholm
insight events sverige

JÄMSTÄLLDHETSPLAN OCH INFORMELL - DiVA

Detta förutsätter en öppenhet hos KTHs anställda och studenter inför samhällets olika aktörer, såväl kvinnor som män. Jämställdhetsplan En jämställdhetsplan ska upprättas skriftligen vart tredje år för arbets­ platser med 25 eller fler anställda. Planen ska innehålla en översikt av åtgärderna inom områdena arbetsförhållanden, rekrytering och löner (13 §).