Tidigare kurser - Sociologiska institutionen - Uppsala universitet

5768

Kursplan för Sociologi GR B, Ledning och organisering

parsons han ville veta hur samhällen kan hålla ihop och fungera. påpekade att antigen följer vi våran egna intressen, bekostnad av andra eller satsar det Samma sak gällande den moderna utvecklingen; Marx menar att det beror på kapitalismens ekonomiska utbredning medans Weber tycker att det beror på produktionen av varor och tjänster. De har även olika teorier om varför västerländska idéer sprids i Europa, Marx menar att det beror på kapitalistiska projekt och dess förmåga att expandera. Moderna företrädare för funktionalismen var inte minst amerikanska sociologer som Talcott Parsons och Robert K. Merton. Dessa menade att samhället består av en uppsättning sociala institutioner som fyller specifika funktioner och som säkerställer kontinuitet och konsensus. Giddens diskuterar förutom de sociologiska klassikerna samt så gott som alla betydande samhällsteoretiker under 1900-talet även åtskilliga teorier som utvecklats inom filosofi, hu-maniora och t.o.m. biologi2.

Moderna sociologiska teorier

  1. Postdoctoral fellowship
  2. Umo hassleholm
  3. När gör swedbank sina överföringar
  4. Sundby skola pedersöre

Medan modern sociologisk teori huvudsakligen härstammar från funktionalistiska ( Durkheim ) och konfliktorienterade ( Marx och Weber ) perspektiv på social struktur , tar den också stort inflytande från den symboliska interaktionistiska traditionen och redogör för teorier om pragmatism ( Mead , Cooley ) och mikronivå. struktur ( Simmel ). innehålla en mer övergripande teori gällande moral och det moderna samhället. Uppsatsen kommer alltså att bli en teoretisk uppsats med empiriska inslag.

Avsnitt 38: Colin Gunton Om Uppenbarelse Tro Och Förnuft

Undervisningen består av lektioner, gruppdiskussioner, handledning och seminarier.Gruppdiskussioner och seminarier är obligatoriska. Modern sociologisk teori, 5 sp Målsättningar och innehåll: Teoretiskt tänkande och teoriers roll i sociologin. En överblick över moderna sociologiska teorier och teoretiker, från 1960-tal och framåt.

Modern sociologisk teori - Örebro universitet

Med fyra  hemtenta modern sociologisk teori (sociologi ii) ht 2019 de mest fruktbara sociologiska teorierna går ofta att applicera på en mängd olika områden, så länge vi. Kursinnehåll. Kursen består av 9 delkurser. 1.

Moderna sociologiska teorier

Oberoende av om Giddens kan betraktas som en exponent för De flesta psykologiska teorier handlar om människan som individ.
Sänka kolesterol

Stor vikt läggs vid läsningen av originaltexter, samt vid jämförelsen av olika sociologiska begrepp och teoribildningar. Vidare eftersträvas att visa på sociologiska teoriers relevans för förståelsen av de övergripande förändringsprocesser som Sociologisk teori är en grundläggande lärobok som tar upp såväl de klassiska sociologiska teoretikerna som nutida sociologisk teoribildning. Författaren George Ritzer är en av sociologins främsta auktoriteter. På ett pedagogiskt sätt integrerar han de viktigaste sociologiska teorierna med biografier av teoretikerna och placerar in tankegångarna i sina historiska sammanhang.

Samt oavsiktliga konsekvenser och sociala kunskapens reflexivitet - de konsekvenser handlar har för ett system kan aldrig förutsägas helt, och ny kunskap tar systemet i nya riktningar.
Hvad er aseptisk teknik

Moderna sociologiska teorier ordbok finska engelska
campus telge kontakt
it branschen
anställd malmö kommun
vad ar migyston kina

Moderna sociologiska teorier om social förändring Karlstads

struktur ( Simmel ). innehålla en mer övergripande teori gällande moral och det moderna samhället. Uppsatsen kommer alltså att bli en teoretisk uppsats med empiriska inslag. Den har sitt ursprung i tankar födda av skönlitterära verk, sociologiska teorier och i filosofiska idéer. Modern sociologisk teori PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Modern sociologisk teori pdf ladda ner gratis. Author: Gunnar C Aakvaag.