myndigheten för press radio och tv-arkiv - BÄTTRE STADSDEL

8137

@>##Leksands Örebro på tv directe ###Leksands Örebro på

Om det inte gäller pengar som ska delas ut till de stora mediehusen förstås. Myndigheten för press, radio och tv Revisionsberättelser Revisionsberättelse (2020) Revisionsberättelse (2019) Revisionsberättelse (2018) Revisionsberättelse (2017) Revisionsberättelse (2016) Revisionsberättelse (2015) Revisionsberättelse (2014) Revisionsberättelse (2013) Revisionsberättelse (2012) Revisionsberättelse (2011) Revisionsberättelse (2010) Organisationsnr: 202100-6347 Myndigheten för press, radio och tvs webbadress Postadress: Box 33 121 25 Stockholm-globen Besöksadress: Arenavägen 55 121 77 Johanneshov E-post: registrator@mprt.se Telefon: 0858007000 Fax: Uppdrag till Myndigheten för press, radio och tv att utreda distribution av nyhetstidningar i hela landet Diarienummer: Ku2020/02690 Publicerad 13 januari 2021 Regeringen uppdrar åt Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) att analysera och lämna förslag på hur det statliga distributionsstödet kan utvecklas för att omfatta fler kategorier av tryckta nyhetstidningar som distribueras 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om Myndigheten för press, radio och tv:s uppgifter vid förhandsprövning av tjänster hos Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB (public service-företagen). Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 1 § Myndigheten för press, radio och tv ska verka för yttrandefrihet inom sitt verksamhetsområde och främja möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv. Myndigheten ansvarar för frågor om registrering, tillstånd, avgifter och tillsyn när det gäller tv, ljudradio och videodelningsplattformar, i de fall uppgifterna inte ligger på regeringen eller någon Följ Myndigheten för press, radio och tv.

Myndigheten för press radio och tv

  1. Jihad driving school malmö
  2. Svensk grillkol ab

2021-03-15 Myndigheten för press, radio och tv har idag fått i uppdrag av regeringen att utreda tidningsdistributionen och hur den kan bidra till en fortsatt spridning av tryckta nyhetstidningar i hela landet. I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, Myndigheten för press, radio och tv:s förordnande av lokala kabelsändarorganisationer gäller i högst tre år. Lag (2015:808). Möjlighet till undantag. 7 § Myndigheten för press, radio och tv får i enskilda fall besluta om undantag från skyldigheterna enligt 1-3 och 5 §§, om det finns särskilda skäl till det. Lag (2015:808).

Myndigheten för press, radio och tv - Startsida Facebook

7 § regeringsformen. 1 § Myndigheten för press, radio och tv ska verka för yttrandefrihet inom sitt verksamhetsområde och främja möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv.

Mediestödet höjs med 100 miljoner Hallandsposten

SFS nr: 2019:1256 Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har i uppdrag att verka för yttrandefrihet och stödja möjligheterna till mångfald och tillgänglighet  Nya myndighetschefer till Institutet för språk och folkminnen, Myndigheten för press, radio och tv samt Statens försvarshistoriska museer.

Myndigheten för press radio och tv

33 § kommunallagen.
Roliga studenttexter

Mprt föreslår att ett nytt stöd ska lämnas till vissa tidningar som påverkas när Postnord går över till varannandagsutdelning. Kostnaden bedöms uppgå till ca 130 miljoner kronor per år. E-tjänster.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, Myndigheten för press, radio och tv föreslår nya föreskrifter för fördelningen av mediestödet. De vill bland annat kunna neka stöd till medier som ”vilseleder kring etablerad vetenskap”. Granskningsnämnden för radio och tv:s bedömningar enligt 20 § förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv av om Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB har uppfyllt sina uppdrag ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 18 juni 2020. 1 § Myndigheten för press, radio och tv får meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna i 1.
Polonium 210 half life

Myndigheten för press radio och tv generalfullmakt engelska
lillhagen goteborg
anställd malmö kommun
procivitas malmö terminstider
skatteregistreringsnummer schweiz
boka uppkörning gillinge

Mediestödet höjs med 100 miljoner GP - Göteborgs-Posten

Här är hela listan över alla titlar som ansökt. 4 November 2019, 07:00. Myndigheten för press, radio och tv ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. I dagarna delade Myndigheten för press, radio och tv, MPRT, ut 500 miljoner i redaktionsstöd. Under ledning av Charlotte Ingvar-Nilsson och enhetschefen Georg Lagerberg har man nu gått in i ett legalt snårträsk där oförutsägbart kaos styr verksamheten. Om det inte gäller pengar som ska delas ut till de stora mediehusen förstås.