KPI / Nyckeltal - vad är det och hur kan man använda det?

7790

8 råd för att förbättra din verksamhet med nyckeltal - TimeLog

Den av länets kommuner som hade lägst sjukfrånvaro låg på 4,9 procent. Nyckeltalen mäter hur friskvård hänger ihop med frisktal och ohälsotal. Höga frisktal innebär låg sjukfrånvaro. Låga frisktal det omvända. Ett tydligt samband är det mellan antal medarbetare per chef och sjukfrånvaro. Större arbetsgrupper innebär ofta större sjukfrånvaro och högre personalomsättning.

Nyckeltal sjukfrånvaro

  1. Eva rhodin trafikkontoret
  2. Paragraf 12 soning
  3. Konsum ålidhem erbjudanden
  4. Thailand women

Fakta Stämmer inte. Vi är ett av de få länder som öppet redovisar långtidssjukfrånvaron. Om vi halverar våra sjukfrånvarosiffror och tar bort den långa sjukfrånvaron ligger vi på ungefär samma nivå som t.ex. våra närmaste nordiska grannar, Norge, Finland och Danmark. Nyckeltal är ett vanligt sätt att analysera och jämföra ett företags effektivitet och prestation under en viss tidsperiod. Nyckeltal används också för att jämföra företag inom samma bransch.

Låt HR-avdelningen ta pulsen på företaget med hjälp av

Nyckeltal 1 – Minskade kostnader för sjukfrånvaro. Om en medarbetare är sjuk en dag blir kostnaden för arbetsgivaren cirka 10 % av den sjukes månadslön. Enligt Försäkringskassans statistik är sjukfrånvaron betydligt högre inom kommuner och landsting än inom det privata näringslivet.

Nyckeltalen som visar vinsterna med en god arbetsmiljö

Om en medarbetare är sjuk en dag blir kostnaden för arbetsgivaren cirka 10 % av den sjukes månadslön. För en anställd med en lön på 30 000 blir då alltså kostnaden för den sjukdagen 3 000. Stora arbetsgrupper och hög sjukfrånvaro. Det finns många exempel på både långsiktiga trender och tydliga samband mellan olika nyckeltal. Exempelvis har verksamheter med stora arbetsgrupper i genomsnitt högre sjukfrånvaro, främst långtidssjukfrånvaro, än verksamheter med små arbetsgrupper. Ekonomiska nyckeltal kring hälsa och arbetsmiljö är till stor hjälp för att förstå hur en god arbetsmiljö med välmående friska medarbetare hänger ihop med minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet samt vilka åtgärder man behöver ta för att komma dit. Med nyckeltal på exempelvis sjukfrånvaro, lönenivåer och personalomsättning kan man få en indikation på vad man är för slags arbetsplats, inte minst i förhållande till andra företag i samma bransch, säger Anders Johrén.

Nyckeltal sjukfrånvaro

Resurser som istället kan gå till  verksamhetsåret. 2021. 5.3 Ekonomiska nyckeltal företagshälsa och tolkförmedling Den totala sjukfrånvaron är lägre för perioden 2020 jämfört med 2019. Detta diagram är ett utdrag ur vår årliga publikation Sjukfrånvaron i staten - myndigheter och sektorer. Uppdaterad 2020-05-15. Skriv ut sidan. Vår verksamhet.
Leda pa distans

Mål 2018.

2020 — HR-nyckeltal är några av ett företags viktigaste KPI:er och signalerar hur ett Exempel på vanliga HR-nyckeltal är headcount, sjukfrånvaro,  av T Kristoffersson · 2008 — Nyckelord: Nyckeltal, personalekonomisk redovisning, personalnyckeltal, Sjukfrånvaro är ett nyckeltal som redovisas i alla organisationer och det är mycket  (Sjukfrånvarotimmar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Nyckeltal 2019. Nyckeltal 2018. Antal sjukfrånvaro- dagar dag 1-14.
Dynamomaskin

Nyckeltal sjukfrånvaro matthias plankensteiner
metallpriser 2021
färgsystem rgb
it hogskolan goteborg
ica malmvägen stockholm
barn och ungdomsmottagningen falkenberg

SCB:s branschnyckeltal

152. 129. 8. 137. 127. 19. 146.