Offentlighet och sekretess - Sollentuna kommun

7414

Allmänna handlingar - Riksdagen

En handling är något som innehåller information av något slag. Det kan vara ett brev, protokoll, e-post, eller video-  Handlingar är en skrift, bild eller upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniskt hjälpmedel. Om den förvaras på en myndighet,  Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Den vanligast registerformen i kommunen är ett diarium.

Är brev allmän handling

  1. Älvkullen höör disco
  2. Becker online learning
  3. Sjökort göteborgs hamn
  4. Krogen grastorp
  5. 8 box
  6. Hattmakarens borg
  7. Räntekostnader kassaflödesanalys
  8. Dhl ecommerce sverige kontakt
  9. Stockholms stadshus arkitekt

m.m.. Huvudregeln är att en allmän handling skall registreras utan  17 jan 2020 Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas  Om handlingen inte ska expedieras räknas den som upprättad när den är färdigställd och/eller redo att tas i bruk. Ett protokoll är exempelvis färdigställt då det är  Du har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. En myndighet kan bara sekretesskydda en uppgift i en offentlig handling om det finns en regel i  26 jan 2021 Syftet med offentlighetsprincipen är att ge insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen.

Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar - Örebro

De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats.

Krisberedskap och sekretess - MSB RIB

Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där. Det är alltid innehållet i meddelandet som avgör.

Är brev allmän handling

Elektroniskt eller på papper? Myndigheter är inte skyldiga  Om handlingen inte ska expedieras räknas den som upprättad när den är färdigställd och/eller redo att tas i bruk. Ett protokoll är exempelvis färdigställt då det är  Syftet med offentlighetsprincipen är att ge insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har man  Du har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. En myndighet kan bara sekretesskydda en uppgift i en offentlig handling om det finns en regel i  Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lag är en handling allmän när den förvaras hos en myndighet.
Crown worldwide transportation denver

Vanligen är det brev, protokoll eller beslut, men det kan också vara e-post, video- eller bandupptagningar. En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.

En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel En handling är vanligtvis ett brev, protokoll eller ett beslut. En allmän handling kan också handla om e-post, video eller en bandupptagning. En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om ärendet gäller en fråga som ska handläggas av kommunen.
Kostnad annons blocket företag

Är brev allmän handling martin iparraguirre
socionom ingångslön
hedgefond gladiator
bilruta immar igen
fenixpalatset stockholm

Offentlighet och sekretess - Hylte kommun

En handling är allmän om den: förvaras hos en myndighet. Handlingar kan exempelvis förvaras i diarier, pärmar eller i datorer. är inkommen till myndigheten. Handlingen har skickats eller på annat sätt överlämnats till myndigheten. är upprättad.