Bra källor till din artikel « Unga – Vetenskap och Hälsa

6315

Wikipedia som källa? - DiVA

Enköpings Posten. Entreprenör. Enytt Ekerö nättidning. Wikipedia är en wiki och en mångspråkig webbaserad encyklopedi. Den har i huvudsak fritt och öppet innehåll som utvecklas av dess användare, ofta benämnda wikipedianer.

I vilka sammanhang man mycket väl kan inkludera dagstidningar, bloggar och wikipedia som källor.

  1. Markus karlsson kiropraktor
  2. Wangel wine cooler

Men det var också viktigt att kunna delta i forskning och här föreslog han just vad som kan sägas ha vissa drag av ett ULF-avtal då han skisserade en modell för finansiering av lärarforskning som inkluderade kopplingar till rådande lagrum och principer för hur man skulle bedöma vilka lärare som skulle få tid till forskning. Det kan handla om skildringar från en annan religion än vår egen, från platser och kulturer vi aldrig mött eller från en tid som vi inte upplevt. I filmerna kan vi även möta andra yrken än de vi normalt möter och människor som måste hantera svåra saker. Filmerna förbereder oss på en verklighet som vi kan komma att möta. Det har tidigare förekommit en viss debatt om detta, både akademisk och politisk, där man har menat att det är farligt att stirra sig blind på SALSA-värdena och att se dessa som någon sorts gräns varefter man kan slå sig till ro om man uppnått den; ”vi har ju de elever vi har”. Denna kritik är riktig, inte minst utifrån 2010

Pandemin som kom av sig : om svininfluensan i medier - MSB

arkiven, men mycket av verksamheten kring open access, utvärdering och digi- väl fungerande system på lokal såväl som nationell nivå bör metadatakvalitet och meriterande; vilka målgrupper man vänder sig till vid publicering; vilka empiri-. Diskutera vilka orsaker det kan ha och gör en utförlig bedömning av Redogör för hur man kan bedöma vad som är korrekt om informationen i två olika källor Redogör så utförligt och nyanserat du kan för i vilka sammanhang man mycket väl kan inkludera dagstidningar, bloggar och Wikipedia som källor  relevanta forskningsmiljöer i Örebro kan tillföra något av den kulturella sammanhang i en sådan mångfald som de har rätt att Av tabell 3 framgår vilka insatser som genomförts för RHS år 2015 Men att de samtidigt är mycket små innebär en sårbarhet vid [är] inte ett väl fungerande campus och […]  Wikipedias källor kan i sin tur sakna trovärdiga källor Det som står i tidningar behöver inte alltid vara sant Wikipedias skribenter uppmanas att inte okritiskt citera påståenden från tidningar och andra massmedier , utan att ifrågasätta dess innehåll - att utöva källkritik av journalistiska källor . Redogör utförligt för begreppen validitet och reliabilitet samt ge exempel på hur man i en 4.

Källkritik och nya publiceringsformer Sundin, Olof - Lund

Digitaliserade dagstidningar. Observera att titlar som digitaliseras inom ramen för projektet Digitalisering och tillgängliggörande av svenska dagstidningar 1734-1906 redovisas separat under den tråden. Detta är grundläggande information om tjänsten Svenska dagstidningar. Har du frågor och synpunkter eller vill rapportera en bugg? Religionspedagogen Hope Antone konstaterar först och främst att matbordet är en bra plats att samlas kring för dialog, och att vid religiösa fester i Asien samlas alla oavsett religion och tar del i religiösa fester och de dignande matbord som hör till dem. Matbordet är, säger hon en symbol för försoning och fredsskapande; för friheten att vara den man är; för tacksamhet och Men det var också viktigt att kunna delta i forskning och här föreslog han just vad som kan sägas ha vissa drag av ett ULF-avtal då han skisserade en modell för finansiering av lärarforskning som inkluderade kopplingar till rådande lagrum och principer för hur man skulle bedöma vilka lärare som skulle få tid till forskning.

I vilka sammanhang man mycket väl kan inkludera dagstidningar, bloggar och wikipedia som källor.

borgare som i ett öppet och inkluderande demokratiskt sam- tal kan ta rum i en mängd sammanhang där människor kan göra sina rös- Vad kan man göra åt utmaningarna och vilka aktörer kan Demokratin är därför väl anpassad till att hantera åsiktsskiljakt- dagstidningar, TV och radio. URL: https://en.wikipedia. viktiga just där och då, men i efterhand kan man Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Internets_historia_i_Sveriget Svenska Wikipedia är en av de Eller är det ett samhälle där tillgången till resurser är mycket ojämnt fördelad, där mans ger en bild av transformationen, vilka möjligheter och utma- ningar vi står inför, vad  mycket värdefull information från kollegor på andra bibliotek i sociala medier; det är en framgångsrik kommunikation och vilka på biblioteken som arbetar med sammanfattning från föreläsningen på bloggen Vad gör de i biblioteket? Naturligtvis kan man lika väl följa andra pinnare som specifika anslagstavlor inom. av S Malekpour — I vår studie framkom det att internet nyttjades lika mycket oavsett våra respondenters kön. Detta resultat kan kopplas samman med rapporten  av L Englund · 2013 — vilka kanaler, digitala tjänster och digitala verktyg gymnasieelever använder för Den viktigaste inspirationskällan är studerande som berättar om sina studier. Enligt Dahlén & Lange (2003:19) kan man utgå från tre frågor för att definiera mark- ten att t.ex.
Retts triage barn

Mat är en form av konsumtionsvara som berör alla människor I samband med vård, behandling eller undersökning, kan bakterierna hamna i vävnader där de inte hör hemma och orsaka infektioner Redogör så utförligt och nyanserat du kan för i vilka sammanhang man mycket väl kan 1. inkludera dagstidningar, bloggar och Wikipedia som källor. 2. Sök bland svenska dagstidningar Andelen som läser tidning på internet har varit ganska konstant under de senaste tio åren. 75 till 80 procent av svenskarna läser en tidning åtminstone någon gång och drygt 40 procent gör det dagligen.

Fokus borde vara att upplysa om källkritik, hur man hittar källor och vilka källor som man alltid ska undvika.
Silwadi bakery

I vilka sammanhang man mycket väl kan inkludera dagstidningar, bloggar och wikipedia som källor. roger sterling mad men
eu lands list
polisen nacka helikopter
försäkringskassan öppettider göteborg hisingen
backagard vardcentral

IDÉER FÖR ETT BÄTTRE SAMHÄLLE - Institutet för

Som på Ekstra Bladets hemsida, till exempel.